Werken in de Cloud is een bekend fenomeen. Hoe werkt het nou eigenlijk en wat is de Cloud precies? Werken in de Cloud gaat vaak samen met Microsoft 365 en de bijbehorende applicaties, waaronder SharePoint. Maar wat doe je als je SharePoint omgeving langzaam is? Als je investeert in Microsoft 365, dan wil je natuurlijk ook dat alle medewerkers gebruik maken van de tools en hier hoort een acceptabele snelheid bij. 

SharePoint online 

SharePoint is een uitstekende applicatie om informatie centraal en gestructureerd op te kunnen slaan. Documenten zijn in SharePoint makkelijk te vinden en veilig te delen met andere gebruikers. Toch blijkt dit opslaan en terugvinden van documenten in de praktijk zo nu en dan een uitdaging te zijn.  

Mogelijkheden van de Cloud 

De definitie van de Cloud/Cloud computing is: ‘’Een informatietechnologie die via een netwerk toegang geeft tot gegevens, software en hardware’’. U kunt in de Cloud eigenlijk alle mogelijke software draaien. Er valt te kiezen tussen drie verschillende Cloud oplossingen: 

    • IaaS (Infrastructure as a Service), waarbij de dienstverlener de infrastructuur voor haar rekening neemt.  
    • PaaS (Platform as a Service), waarbij de dienstverlener een platform faciliteert waarop door anderen de applicatie te installeren is.  
    • SaaS (Software as a Service), waarbij de dienstverlener alles regelt, tot en met de software. 

Like-IT werkt op basis van SaaS. Het SaaS-concept biedt de mogelijkheid om software op basis van een abonnement te gebruiken en de applicatie wordt ergens anders, in de Cloud, opgeslagen. 

Snelheid op basis van gebruik 

Problemen met de snelheid van Cloud-gerelateerde applicaties is een hot topic. Hier lopen wij binnen Like-IT ook tegenaan. Een pageload van drie seconden is normaal, maar in de praktijk verschilt deze nogal van duur. Als je zelf op zoek gaat, wat je waarschijnlijk al gedaan hebt, valt het op dat je niet veel kunt vinden over dit onderwerp. Enkel de pagina’s van Microsoft Support ter optimalisatie bieden wat handvatten. Puttend uit 15 jaar ervaring in deze specifieke materie hebben we wel vermoedens over de oorzaak van dit probleem. Een mogelijke oorzaak is dat Microsoft data over verschillende tenants repliceert. Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, de status van de hardware, mede gebruikers of een lopende migratie krijg je meer of minder snelheid. Het klinkt paradoxaal, maar onze ervaring leert dat je meer ‘traffic’ genereert als je tenant meer resources krijgt en dus sneller wordt.  

Optimalisatie 

Vanuit Like-IT hebben wij een aantal tips om eerst zelf te kijken naar de optimalisatie. Dit doen wij voornamelijk om uit te kunnen sluiten dat de snelheid, van SharePoint in dit geval, niet intern veroorzaakt wordt. Denk hierbij met name aan de volgende zaken: strutured navigation, type webonderdelen (parts), verkeerd gebruik van Javascript en rechten op document niveau. Als we de vermoedelijke oorzaken wegnemen, wordt je tenant zeker sneller. Als de tenant na optimalisatie nog te langzaam is, dan kunnen we de loadtijd per pagina meten/monitoren. Te langzaam wil zeggen een laadtijd van meer dan drie seconden per pagina. Met deze resultaten kunnen we met Microsoft de dialoog aan gaan om meer performance beschikbaar te maken.  

Mocht je geïnteresseerd zijn in onze tips ter optimalisatie of wil je in gesprek over de oorzaak van dit probleem? Samen kunnen we misschien komen tot een oplossing of vervolgstap. Neem contact met ons op!