Microsoft Teams – “Warm welkom voor nieuwe collega’s in Teams”

Vanaf heden heeft Microsoft het mogelijk gemaakt om een notificatie te geven zodra er een nieuwe collega toegevoegd is aan Teams. Hiermee ben je direct op de hoogte dat er een nieuwe collega is en kan jij hem of haar warm welkom heten.

Natuurlijk is deze functionaliteit ook uit te schakelen. Ga hiervoor naar instellingen -> Notificaties, zoals hieronder aangegeven op de afbeelding.

Microsoft Teams – “Beheren van lobby’s voor inbellende deelnemers”

Op dit moment is Microsoft bezig met het uitbreiden van lobby functionaliteiten in Teams. Hierdoor wordt het mogelijk om twee lobby’s te creëren:

  1. En lobby voor deelnemers vanuit Teams applicatie(web of desktop)
  2. Een lobby voor deelnemers die telefonisch inbellen

Voorheen kwam iedereen binnen op één lobby, waardoor je geen onderscheid kunt maken. Nu is het mogelijk om de telefonische deelnemers direct door te schakelen naar het gesprek i.p.v. de wachtstand in de lobby.

Voordat deze functionaliteit toegepast kan worden, dient er nog wel het e.e.a. aangepast te worden. Als administrator moet je dan de volgende instellingen aanpassen:

  1. Verander AllowPSTNUserToBypassLobby van waarde TRUE naar FALSE in de TeamsMeetingPolicy

Wel kan de organisator van de bijeenkomst deze instelling overschrijven via “Meeting Options” in zijn bijeenkomst.

Microsoft 365 – Bing search integratie binnen Office 365

Microsoft is bezig om zijn Bing search-engine te koppelen aan Office 365 ProPlus. Hierdoor wordt het voor de eindgebruiker makkelijk om via Bing door zijn hele scala aan bestanden en locaties te zoeken.