Office 365 wordt continu verbeterd en voorzien van nieuwe functionaliteiten. Deze maand kijken we wederom naar SharePoint Online, maken we een klein uitstapje naar Teams en komt ‘Modern’ aan bod. Wat is interessant voor jouw organisatie?

Verplaatsen van een SharePoint site naar een nieuwe locatie

Microsoft is op dit moment bezig met het implementeren van optie die het mogelijk maakt om een site te verhuizen naar een andere locatie binnen een office 365 tenant. Tevens is het mogelijk om een bestaande site te verhuizen naar de root-site van je tenant zodat dit de nieuwe root wordt.

Microsoft verwacht dat deze functionaliteit in oktober 2019 volledig beschikbaar is.

Meer informatie: https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/sharepoint-online/invoke-spositeswap?view=sharepoint-ps
Roadmap van Microsoft: https://www.microsoft.com/microsoft-365/roadmap?filters=&featureid=51259

Deelnemen aan Teams via een code of link:

Het is straks mogelijk om interne gebruikers uit te nodigen voor een team via een code of link.
Microsoft heeft hier het volgende voor bedacht:

Uitnodigen op basis van een link:

 • Openbare teams: de gebruiker kan d.m.v. het linkje direct deelnemen aan het team.
 • Privé teams: de gebruiker kan via het linkje toegang krijgen tot de team. Hierna krijgt de Team eigenaar een melding en kan hij/zij de gebruiker accepteren of weigeren.

Uitnodigen op basis van een code:

 • Team eigenaren kunnen een unieke code genereren en deze delen met de gebruikers
 • De unieke code kan onbeperkt gebruikt worden
 • Alle gebruikers binnen de tenant kunnen de code gebruiken, ongeacht hoe hij/zij deze hebben verkregen (werkt niet voor externe gebruikers)
 • De team eigenaren kunnen de unieke code ten alle tijden intrekken.

“Let op: voor externen gebruikers is het niet mogelijk om gebruik te maken van een code of link”

Microsoft verwacht dat deze functionaliteit midden september 2019 volledig beschikbaar is.

Meer informatie over Team links en codes? Kijk dan op: https://support.office.com/en-us/article/Teams-and-channels-df38ae23-8f85-46d3-b071-cb11b9de5499

Roadmap van Microsoft: https://www.microsoft.com/microsoft-365/roadmap?rtc=1%26filters=&searchterms=54158

Nieuwe en geüpdatet web onderdelen beschikbaar voor moderne pagina’s:

Microsoft is druk bezig geweest met het creëren van nieuwe web-onderdelen en het aanpassen van huidige onderdelen. Hieronder een overzicht van de recente vernieuwingen en aanpassingen:

 • Wereld klok & weer updates:

Microsoft heeft een nieuwe web part toegevoegd genaamd “Wereld Klok”, met deze web part is het voortaan mogelijk om diverse tijdnotaties weer te geven op jouw SharePoint site. Verder heeft Microsoft het “Weer” web part aangepast waardoor het mogelijk is om individuele of een collectie aan steden/locaties toe te voegen.

 • Button & Call to action web part:

De benaming van het web part spreekt voor zich, het is nu mogelijk een knop toe te voegen met daar aangekoppeld een actie. Zodra de gebruiker op deze knop/web part drukt kan je een bepaalde actie uit laten voeren zoals o.a. Afbeelding vergroot laten zien, tekstuele pop-up, etc..

 • Nieuws krijgt de bekende “Hero Tiles” uiterlijk:

Microsoft kreeg met regelmaat het verzoek om het uiterlijk van “nieuws” aan te passen met de “Hero” design. Dit verzoek hebben zij gehonoreerd en het uiterlijk is toegevoegd aan de web part.

 • Highlighted content met aangepaste query filtering:

Vanaf heden is het weer mogelijk om gebruik te maken van aangepaste query filtering met de mogelijkheid tot het gebruik van AND/OR verwijzingen, als Custom properties dat gekoppeld is aan de content. Daarnaast is het ook mogelijk om jou eigen KQL of CAML code toe te voegen.

 • Hero web part krijgt een tweede “call to action” link toegevoegd voor grote tegels:

In de Hero web part is het mogelijk om vanaf heden een tweede link toe te voegen. Microsoft heeft aangegeven dat de primaire link gebruikt kan worden voor verwijzing naar de content en de secundaire link kan verwijzen naar een discussie plaats of diverse kanalen. (bv. Teams)

 • Divider aanpassingen m.b.t. instellingen hoogte en breedte:

Het is voortaan mogelijk om de hoogte en breedte aan te passen van de “divider” web part. Microsoft honoreert hiermee de diverse verzoeken vanuit de “community”

Microsoft verwacht dat deze functionaliteit eind Oktober 2019 volledig beschikbaar is. Roadmap van Microsoft:

https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/roadmap?filters=&filters=&searchterms=53229
https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/roadmap?filters=&filters=&searchterms=53228
https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/roadmap?filters=&filters=&searchterms=53221
https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/roadmap?filters=&filters=&searchterms=53222