Zoals de naam al doet vermoeden, kun je met Flow werkstromen(workflows) creëren tussen verschillende programma’s en/of applicaties. Like-IT gebruikt het nu voornamelijk voor formulieren. Bijvoorbeeld voor aanvragen die je kunt doen via een formulier in SharePoint en die dan automatisch via de mail worden doorgestuurd naar de manager van de desbetreffende persoon. Als dit wordt goedgekeurd, dan gaat dit verzoek naar de afdeling HRM en uiteindelijk krijgt de aanvrager een bericht ter goed- of afkeuring.

Een ander eigenschap van Flow is dat je programma’s met elkaar kunt verbinden. Zo kun je bijvoorbeeld gegevens uit Microsoft Azure koppelen aan SharePoint, je kunt je Google-agenda synchroniseren met je Outlook-agenda of zelfs Twitter exporteren naar een Excel-bestand.

Microsoft Flow werkt met sjablonen en connectors. Sjablonen zijn de templates met alle diverse combinaties van toepassingen. De connectors zijn de toepassingen/applicaties die je kunt koppelen. De lijst van toepassingen wordt telkens verder uitgebreid. Binnen de sjablonen vind je een overzicht van bestaande templates met koppelingen naar de populairste programma’s/applicaties. Hierin kun je in de categorieën al aangeven waar je een flow voor zoekt, aangezien elke flow is ontworpen voor een specifiek doel. Mocht er naar jouw mening een combinatie ontbreken, dan kun je deze gewoon zelf creëren en delen met anderen.

Hoe werkt het?

Je maakt een flow aan. We nemen even een approval-flow als voorbeeld. Dit kunnen aanvragen zijn voor vakantiedagen en reisplannen tot documenten en verkoopkansen. Binnen deze flow kun je meerdere accounts koppelen. In dit geval een account dat autorisatie heeft op SharePoint en een account met autorisatie in Outlook. Na het invullen van je voorkeuren en voorwaarden werkt het heel eenvoudig. Het verzoek wordt automatisch doorgezet naar Outlook. Flow is als het ware een tussenstation en verzorgt de communicatie tussen A en B.

Voor wie is Flow?

Flow is interessant voor de eindgebruiker, maar ook voor IT-beheerders binnen organisaties. Over het algemeen zijn het de IT-beheerder die Flows aanmaken en invullen, maar in theorie kunnen alle gebruikers een Flow maken. Het is een toegankelijk product dat vanuit Microsoft wordt aangeboden voor iedereen. Vanuit een organisatie kun je wel kiezen wat je toestaat in het gebruik van Flow. Bepaalde elementen of toepassingen kunnen geblokkeerd worden voor algemeen gebruik.

Neem voor meer informatie over Microsoft Flow contact met ons op!