Tegenwoordig gaat (bijna) alles over naar de cloud. Microsoft biedt daarom heel veel diensten en faciliteiten in de cloud aan, maar er is ook nog steeds on premise software beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk om een hybride SharePoint omgeving op te zetten. Hybride houdt in dat je als organisatie zowel gebruik maakt van de on premise omgeving, als van de faciliteiten die in de cloud worden aangeboden. Hybride is vooral bedoeld voor bedrijven die voor het eerst over gaan naar de cloud of die die transitie naar de cloud nog niet kunnen of willen maken. Op deze manier kunnen zij kijken wat de cloud voor hen kan betekenen en hoe de grip kan worden behouden op hun data.

Het behouden van een on premise omgeving, dus je eigen lokale servers, betekent extra zorg voor de betreffende organisatie. Je moet er een aparte ruimte voor inrichten en personeel inhuren die dat bij gaat houden. Je bent zelf van A tot Z verantwoordelijk.

Wat je waar opslaat in een hybrid omgeving is voor de organisatie zelf in te vullen. In de praktijk zien we veel dat klanten veelal gevoelige data, denk aan personeelsgegevens of financiƫle gegevens, op een fysieke locatie op willen slaan. De voornaamste reden dat ze hiervoor kiezen is omdat zij niet weten waar de data in de cloud wordt opgeslagen.

Als je data in de cloud opslaat, dan gaat die data naar een datacentrum waar Microsoft hun product heeft draaien. Afhankelijk van het land en de locatie wordt bepaald naar welk datacentrum jouw gegevens toe gaan. Omdat de Europese regelgeving anders is dan de Amerikaanse, plaats Microsoft data van Europese bedrijven vaker binnen Europa. Waar dat dan in Europa is, is afhankelijk van waar het bedrijf gevestigd is. Microsoft bekijkt dan per organisatie welk datacentrum het meest geschikt is qua snelheid, prestatie en performance.

Waarom dan kiezen voor hybrid?

Grip willen hebben op je data is een van de grootste redenen om te kiezen voor een hybrid omgeving. Daarnaast kan het zo zijn dat de huidige infrastructuur/IT-omgeving nog niet klaar is voor de cloud. Daardoor functioneren sommige applicaties nog niet met de cloud. Op het moment dat een bedrijf aan een vernieuwingsslag gaat beginnen, dan wil zij nog wel eens besluiten om eerst voor hybrid te gaan. Zo kunnen services die nog niet geschikt zijn voor de cloud nog on premise gebruikt worden evt. met nieuwe technieken en de services die wel geschikt zijn overzetten naar de cloud. In de tussentijd kan een organisatie dan bekijken hoe zij die transitie dan in wil/gaat vullen.

Hoe ziet hybrid eruit?

De eindgebruiker merkt niets van het gebruik van een hybrid omgeving. Op het moment dat de eindgebruiker handelingen op de SharePoint omgeving verricht, dan is het afhankelijk van waar de gebruiker zich bevindt en welke data hij opslaat of het op de on prem server of op de cloud wordt opgeslagen. Dat is allemaal geautomatiseerd en daar hoeft de eindgebruiker niets voor te doen. Vanuit het IT-beheer worden deze datastromen bepaald.

Ondanks het feit dat het combineren van on premise en de cloud voor bedrijven een goede optie is, adviseren wij toch in een keer over te gaan naar de cloud. Microsoft loopt op de cloud-platformen veel verder voor qua features en mogelijkheden vergeleken met een on premise omgeving. Vaak zit het platform al in een Office 365 licentie verweven en hoef je hier dus niet meer extra voor te betalen. Daarnaast beheert Microsoft ook de omgevingen, deze zijn goed beveiligd en up to date. In gevallen waarbij bedrijven fuseren, waarbij de ene organisatie on premise werkt en de ander in de cloud, kan hybrid wel degelijk een goede optie zijn.

De waarborging en de veiligheid van data wordt in de cloud uit handen genomen. Als je het zelf in beheer hebt, dan ben je daar zelf verantwoordelijk voor voor de beveiliging van je data. Je hebt een budget nodig voor het beheer van de omgeving, voor slijtage van de hardware, extra licentiekosten etc.. De beheerslast ligt bij on premise omgeving dus veel hoger bij de IT-afdeling.