Omdat de hoeveelheid informatie binnen organisaties alsmaar groeit, groeit ook de behoefte naar een goed Document Management System(DMS). SharePoint zou je kunnen zien als een veredelde (online)DMS. Het DMS van Like-IT is zo ingericht dat het voor de gebruiker gestructureerd, eenvoudig en gemakkelijk is en blijft. Hiervoor zijn er een aantal elementen/modules ontwikkeld en beschikbaar voor bedrijven.

Vaste structuur

Ons product, DailyDrive, is zo gemaakt dat het uniformiteit biedt. Je vindt overal dezelfde bibliotheken en op ieder niveau worden dezelfde mogelijkheden aangeboden. Alles wordt ook op dezelfde manier gepresenteerd. Het voordeel hiervan is wanneer je begrijpt hoe één site werkt, dat je weet hoe alle sites werken. Onder de verschillende pijlers binnen het portaal vind je eenvoudig de projecten, klanten of vergaderingen waar je naar op zoek bent.

Document wizard

Makkelijk, centraal je templates beheren. Dit zorgt ervoor dat je altijd de laatste versie van een template hebt. Binnenkort vertellen we meer over templates in SharePoint.

Save as & Outlook Add-in

Dit zijn beide opties voor de versnelling van je werkproces. Als je een document maakt in Office en je wilt het document opslaan op een site, dan vind je enkel de recent bezochte of sites die je volgt. In Outlook loop je tegen hetzelfde probleem aan.

Je kunt in outlook kiezen om een bijlage op te slaan. Vanuit de standaard functionaliteiten, kun je attachments niet opslaan op specifieke sites, tenzij je deze recent bezocht hebt of je deze volgt. Nu kun je een document, door middel van save as, wel lokaal opslaan vanuit Outlook. Als je dan naar de gewenste site navigeert, kun je het bestand hierheen draggen en droppen. De Outlook add-in module biedt de mogelijkheid om bestanden vanuit Outlook direct op de juiste site op te slaan, maar ook vanuit SharePoint te kunnen verzenden.

Selfservice + mogelijkheid met rechten

Als organisaties gebruik maken van SharePoint en je wilt een nieuwe site wilt aanmaken, dan is het gebruikelijk dat er een ticket moet worden ingeschoten. Dit gaat altijd over meerdere schijven, voordat een site aangemaakt is. Bij DailyDrive kun je, wanneer je voldoende rechten hebt, zelf een site aanmaken.

Teams-integratie

Binnen ons product bestaat de mogelijkheid om een site te relateren aan een team. Met een simpele druk op de ‘create Team’-knop worden deze twee locaties met elkaar gekoppeld. Zodra de site wordt aangemaakt, worden de verantwoordelijken en leden eenmalig gekopieerd van de site naar het Team. Ook is het mogelijk om vanuit de document library te kiezen voor ‘publish to Team’. Zo kun je documenten direct in je team publiceren.